Skeç Nedir?
İşlediği konuyu genişletmeden, en canlı çizgiler içinde veren, genellikle güncel olaylara ve aile sorunlarına değinen ve bir nükte ile biten kısa güldürü. Vodvil, burlesk, revü gibi, kurgu dizgesine göre ortaya çıkarılan gösterilerde yerini alır. Günümüzde televizyon reklamlarında da sık kullanılmaktadır.
Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Sofita
Sokak Oyuncuları
Sokak Tiyatrosu
Soti
Soytarı
Soyut Tiyatro
Sözsüz Oyun
Stanislavski Dizgesi
Stanislavski Sistemi
Sürgün Tiyatrosu